VỀ ĐẦU TRANG

Ngôn ngữ:
|
-Danh mục sản phẩm:
-Từ khóa:
Liên hệ trực tuyến
Sản phẩm hiện có
HUE’S Rice Noodles Soup [ Beef, Pork ]
牛肉濛

50.000vnđ vnd/a bowl
Rice Spaghetti [Crab, Chicken, Shrimp, Pork]
螃蟹米粉

50.000 vnd vnd/a bowl
QUANG’S Noodles Soup [ Crab, Pork, Shrimp ]
米王麺

50.000 vnd vnd/a bowl
Fried Macaroni [Chicken, Crab, Shrimp]
什錦炒通心粉

50.000 vnd vnd/a dish
Salted Fish Rice Noodles Soup [Cuttle fish]
海鮮濛

50.000 vnd vnd/a bowl
Fried  Noodles with [Chicken, Crab, Pork, Shrimp]
什錦炒麺

50.000 VND vnd/a dish
Bread with (chicken, beef, pork, egg )

Liên hệ
vnd/cái(per/one)
Sạp số: 1030 - Chủ cửa hàng: Ông(Bà) Bún bò cô Thành1030
Tel: 08.3520.1005   Fax:
Copyright ® 2014 Trung Tâm CNTT Quận 1