Gian hàng Đường, đường đậu
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 LIÊN 995
995
Số điện thoại: 0938386177_01865013865_01213546346

2 Nguyễn Thị Tánh
965
Số điện thoại: (08) 35201133

Tô sứ trúc
120 000 đồng VND/Cái
Dĩa
Liên hệ

Liên hệ
Dĩa
Liên hệ
Dĩa
140 000 đồng VND/Cái
Tô sứ
85 000 đồng VND/Cái
Dĩa
Liên hệ
Dĩa
35 000 đồng VND/Cái

Liên hệ