Gian hàng Đường, đường đậu
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 LIÊN 995
995
Số điện thoại: 0938386177_0565013865_0793546346

2 Nguyễn Thị Tánh
965
Số điện thoại: (08) 35201133

Tô sứ trúc
120 000 đồng VND/Cái
Dĩa
Liên hệ
SN Bông + Ren
170.000 VND/áo
hoa hong
500000 VND/bo
Dĩa
Liên hệ
Dĩa
Liên hệ
Dĩa
Liên hệ
Tô sứ bông
120 000 đồng VND/Cái
Dĩa
140 000 đồng VND/Cái