Gian hàng Tạp hóa, tạp phẩm, tạp phô
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 LIÊN 995
995
Số điện thoại: 0938386177_0565013865_0793546346

2 Nguyễn Thị Tánh
965
Số điện thoại: (08) 35201133

bo tra
Liên hệ
Kẹp đá bọc 9cm
170.000 VND/đôi
football
Liên hệ
bo tra
70000 VND/bo
ly tra
Liên hệ
Bal nơ xẹp
150.000 VND/
chen
Liên hệ
dia
Liên hệ
Bo lưới màu
195 VND/cái