STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 CàFê TUYẾT VÂN 1202
1202
Số điện thoại: 0835201185

2 LIÊN 995
995
Số điện thoại: 0938386177_0565013865_0793546346

3 Trà - Cafe 1303
1303
Số điện thoại: 1

4 Trà - cafe Yến Ngọc 1297
1297
Số điện thoại: 1

Tô sứ trúc
120 000 đồng VND/Cái
Dĩa
Liên hệ
SN Bông + Ren
170.000 VND/áo
hoa hong
500000 VND/bo
Dĩa
Liên hệ
Dĩa
Liên hệ
Dĩa
Liên hệ
Tô sứ bông
120 000 đồng VND/Cái
Dĩa
140 000 đồng VND/Cái