Gian hàng Gốm sứ
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 Gốm sứ Việt Tiến sạp 842
842
Số điện thoại: 0907394262

2 Lê Thị Ba
101
Số điện thoại: 1

3 Lê Thị Hồng Thu
844
Số điện thoại: 0907394262

4 Mỹ nghệ Việt Tuế sạp 888
888
Số điện thoại: 0933428068

5 Trung Tâm Bến Thành Tây
benthanhtay
Số điện thoại: (+84).8.3.298.150

6 Võ T Cẩm Hà
315
Số điện thoại: 0908566764 - 0908893379

7 Xuân 93
93
Số điện thoại: 0989013697-0973286268

SN Bông + Ren
170.000 VND/áo
Bo cói phối màu
195.000 VND/cái
dia
Liên hệ
Kẹp đá bọc 9cm
170.000 VND/đôi
dia
Liên hệ
Gối nằm thêu + Silk
220.000 VND/1 cặp
dia
Liên hệ
to
90000 VND/cai