Gian hàng Thổ cẩm
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 Gốm sứ Việt Tiến sạp 842
842
Số điện thoại: 0907394262

2 Lê Thị Ba
101
Số điện thoại: 1

3 Lê Thị Hồng Thu
844
Số điện thoại: 0907394262

4 Mỹ nghệ Việt Tuế sạp 888
888
Số điện thoại: 0933428068

5 Trung Tâm Bến Thành Tây
benthanhtay
Số điện thoại: (+84).8.3.298.150

6 Võ T Cẩm Hà
315
Số điện thoại: 0908566764 - 0908893379

7 Xuân 93
93
Số điện thoại: 0989013697-0973286268

Bal khóa 3cm
150.000 VND/đôi
to
120000 VND/cai
hoa hong
500000 VND/bo
fashion
Liên hệ
Bal nơ xẹp
150.000 VND/
fashion
2% VND/Set
tho cam
Liên hệ
Mắm sặc
120.000 VND/kg