Gian hàng Khô mực, mỳ, rượu
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 Anh Phụng sạp 961
961
Số điện thoại: 08 3528310 0903005802

2 Hiệu Mắm Bà Ba sạp 921
921
Số điện thoại: 0909458210 - 08 3 520 1606

3 LIÊN 995
995
Số điện thoại: Chị thu:0938386177_0565013865_0793546346

bo tra
70000 VND/bo
ly tra
Liên hệ
hoa hong
500000 VND/bo
to
90000 VND/cai
Bo cói móc
220.000 VND/cái
Bo cói phối màu
195.000 VND/cái
dia
Liên hệ
Trà Sơn Tuyết
70.000 - 150.000 VND/100g
fashion
Liên hệ