Gian hàng Thủy hải sản chế biến
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 Anh Phụng sạp 961
961
Số điện thoại: 08 3528310 0903005802

2 Hiệu Mắm Bà Ba sạp 921
921
Số điện thoại: 0909458210 - 08 3 520 1606

3 LIÊN 995
995
Số điện thoại: 0938386177_0565013865_0793546346

bo tra
Liên hệ
bo tra
70000 VND/bo
ly tra
Liên hệ
chen
Liên hệ
football
Liên hệ
Bo lưới màu
195 VND/cái
bo to
150 000 VND/bo
dia
Liên hệ
dia
Liên hệ
Bal nơ xẹp
150.000 VND/