Gian hàng Cá hấp, cá khô, tô,
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 Anh Phụng sạp 961
961
Số điện thoại: 08 3528310 0903005802

2 Hiệu Mắm Bà Ba sạp 921
921
Số điện thoại: 0909458210 - 08 3 520 1606

3 LIÊN 995
995
Số điện thoại: Chị thu:0938386177_0565013865_0793546346

dia
Liên hệ
ly tra
Liên hệ
ly
Liên hệ
dia sao
65000 VND/cai
Hoa bó tặng 05
09033663994 VND/bó
khay
Liên hệ
dia
Liên hệ
Xà rong
-10% VND/cái
to
90000 VND/cai