Gian hàng Bì, thịt quay
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 Anh Phụng sạp 961
961
Số điện thoại: 08 3528310 0903005802

2 Hiệu Mắm Bà Ba sạp 921
921
Số điện thoại: 0909458210 - 08 3 520 1606

3 LIÊN 995
995
Số điện thoại: 0938386177_0565013865_0793546346

SN Bông + Ren
170.000 VND/áo
ao dai
Liên hệ
Gối nằm thêu + Silk
220.000 VND/1 cặp
Bo san hô (vải)
135.000 VND/cái
Bo lưới dai Voan
195.000 VND/cái
fashion
Liên hệ
chen
Liên hệ
hoa hong
500000 VND/bo