Gian hàng Khăn trải bàn
STT Thông tin gian hàng Liên hệ
1 Dương Trung Huy
1
Số điện thoại: 1

2 Sạp Vải LAM 227
227
Số điện thoại: 1

3 Trần Thị Vọng
378
Số điện thoại: 35201570-01212577491

4 Tuấn
279
Số điện thoại: 0909992013 - 0913761692

5 Vải sợi Vân Ngọc 345-347-349
345
Số điện thoại: 0908202015 - 01216119090

6 Võ T Cẩm Hà
315
Số điện thoại: 0908566764 - 0908893379

7 Xuân 93
93
Số điện thoại: 0989013697-0973286268

khay
Liên hệ
bo gia vi
200000 VND/bo
dia
Liên hệ
dia
120000 VND/cai
ly tra
Liên hệ
Bo 4 cánh
180.000 VND/cái
dia
Liên hệ
khay
Liên hệ
dia
Liên hệ
bo tra
Liên hệ