VỀ ĐẦU TRANG

Ngôn ngữ:
|
-Danh mục sản phẩm:
-Từ khóa:
Liên hệ trực tuyến
Trà, cà phê
Cafe Arabica
-Xuất xứ: Buôn Mê Thuột
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
55.000 vnd/
50.000 vnd/
Thông tin chi tiết
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:Sản phẩm khác
-Xuất xứ: Đalat VN
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
30.000 vnd/
25.000 vnd/
-Xuất xứ: Đà lạt VN
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
50.000 vnd/
45.000 vnd/
-Xuất xứ: Đà lạt Vn
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
50,000 vnd/100g
40.000 vnd/100g
-Xuất xứ: Buôn Mê Thuột
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
45.0000 vnd/100g
40.000 vnd/100g
-Xuất xứ: BMT VN
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
40.000 vnd/100g
35.000 vnd/100g
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
55.000 vnd/100g
50.000 vnd/100g
-Xuất xứ: Đà lạt Vn
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
70.000 vnd/100g
55.000 vnd/100g
-Xuất xứ: Buôn Mê Thuột
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
35.000 vnd/10g
30.000 vnd/10g
-Xuất xứ: Đà lạt VN
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
50,000 vnd/100g
40.000 vnd/100g
Sạp số: 1303 - Chủ cửa hàng: Ông(Bà) Trà - Cafe 1303
Tel: 1   Fax:
Copyright ® 2014 Trung Tâm CNTT Quận 1