VỀ ĐẦU TRANG

Ngôn ngữ:
|
-Danh mục sản phẩm:
-Từ khóa:
Liên hệ trực tuyến
Khô mực, mỳ, rượu
Mứt mơ khô
-Xuất xứ: Việt nam
-Tính chất: ngọt
-Đơn vị:
-Kiểm tra: atvstp
-Tình trạng: hàng mới về
150000/500gr vnd/
140000/500gr vnd/
Thông tin chi tiết
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:Sản phẩm khác
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
150.000 vnd/1hộp/1kg
-Xuất xứ: hà nội
-Tính chất: dùng pha chế thức uống làm mát cơ thể
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
150.000 vnd/1kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
200.000 vnd/1hộp/1kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
(liên hệ) vnd/
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
250.000 vnd/1hộp/1kg
-Xuất xứ: phan rang
-Tính chất: dùng ngâm nước uống giải khát.
-Đơn vị:
-Kiểm tra: atvstp
-Tình trạng: giúp cải thiện sức khỏe.chứa nhiều khoáng chất hồi phục năng lượng
200.000 vnd/0.5kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
250.000 vnd/1hộp/1kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
300.000 vnd/1kg
-Xuất xứ: Việt  Nam 
-Tính chất:mềm  dẻo+ cay.... 
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng: atvstp
150.000 vnd/1hộp/0.5kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
300.000 vnd/1kg
280.000 vnd/1kg
-Xuất xứ: Hồng Ngự 
-Tính chất: mềm  dẻo, cay . . 
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
200.000 vnd/1hộp/0.5kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
200.000 vnd/0.5kg
180.000 vnd/0.5kg
-Xuất xứ: Hồng  Ngự 
-Tính chất: giòn. 
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
300.000 vnd/1hộp/0.5kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
100.000 vnd/0.5kg
85.000 vnd/0.5kg
Sạp số: 995 - Chủ cửa hàng: Ông(Bà) LIÊN 995
Tel: Chị thu:0938386177_0565013865_0793546346   Fax:
Copyright ® 2014 Trung Tâm CNTT Quận 1