VỀ ĐẦU TRANG

header
header Hiệu Mắm Bà Ba sạp 921
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Tin tức Bảng báo giá Liên hệ
Ngôn ngữ:
|
-Danh mục sản phẩm:
-Từ khóa:
Liên hệ trực tuyến
Thủy hải sản chế biến
Mắm lóc xay
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
350.000 vnd/kg
Thông tin chi tiết
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:Sản phẩm khác
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
150.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
150.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
240.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
90.000 vnd/hũ
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
120.000 vnd/gói
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
80.000 vnd/hũ
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
65.000 vnd/hũ
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
320.000 vnd/hộp
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
400.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
120.000 vnd/lốc
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
250.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
500.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
400.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
160.000 vnd/kg
Bạn đang xem trang 1 / 2 1 2 Tới >>
Sạp số: 921 - Chủ cửa hàng: Ông(Bà) Hiệu Mắm Bà Ba sạp 921
Tel: 0909458210 - 08 3 520 1606   Fax:
Copyright ® 2014 Trung Tâm CNTT Quận 1