Tạp phẩm Tạp hóa, tạp phẩm, tạp phô Hạt điều lụa ( còn vỏ)
0/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
Sản phẩm cùng gian hàng
HẠT ĐIỀU LỤA ( CÒN VỎ)
220.000 VND kg
19/7/2014
Gian hàng: Nguyễn Thị Tánh
Gian hàng số: 965 | (08) 35201133
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
250.000 VNĐ
Cập nhật 19/7/2014
Còn hàng Nguyễn Thị Tánh

Xem địa chỉ
Bình luận về Hạt điều lụa ( còn vỏ)
... VND/
80.000 VND/1kg
30.000 VND/100gram
20.000 VND/100gram
100.000 VND/0.5kg
180.000 VND/0.5kg
100.000 VND/0.5kg
180.000 VND/0.5kg
70.000 VND/0.5kg
280.000VND/kg
250.000 VND/kg