0/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ: việt nam
-Tính chất: nấm mèo hai da
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng: loại tốt
NẤM MÈO ĐEN
70.000 VND 0.5kg
7/4/2015
Gian hàng: LIÊN 995
Gian hàng số: 995 | Chị thu:0938386177_0565013865_0793546346
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
70.000 VNĐ
Cập nhật 7/4/2015
Còn hàng LIÊN 995

Xem địa chỉ
Bình luận về nấm mèo đen
... VND/
80.000 VND/1kg
30.000 VND/100gram
20.000 VND/100gram
100.000 VND/0.5kg
180.000 VND/0.5kg
100.000 VND/0.5kg
180.000 VND/0.5kg
250.000VND/kg
220.000 VND/kg
280.000VND/kg
250.000 VND/kg