Tạp phẩm Tạp hóa, tạp phẩm, tạp phô nhãn nhục vàng(có đường)
0/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
NHÃN NHỤC VÀNG(CÓ ĐƯỜNG)
100.000 VND 0.5kg
7/4/2015
Gian hàng: LIÊN 995
Gian hàng số: 995 | Chị thu:0938386177_0565013865_0793546346
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
100.000 VNĐ
Cập nhật 7/4/2015
Còn hàng LIÊN 995

Xem địa chỉ
Bình luận về nhãn nhục vàng(có đường)
... VND/
80.000 VND/1kg
30.000 VND/100gram
20.000 VND/100gram
100.000 VND/0.5kg
180.000 VND/0.5kg
180.000 VND/0.5kg
70.000 VND/0.5kg
250.000VND/kg
220.000 VND/kg
280.000VND/kg
250.000 VND/kg