0/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ: Đalat VN
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
Sản phẩm cùng gian hàng
40.000 VND/100g
50.000 VND/
35.000 VND/100g
50.000 VND/100g
55.000 VND/100g
40.000 VND/100g
30.000 VND/10g
TRÀ LÁ DỨA
25.000 VND
17/7/2014
Gian hàng: Trà - Cafe 1303
Gian hàng số: 1303 | 1
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
30.000 VNĐ
Cập nhật 17/7/2014
Còn hàng Trà - Cafe 1303

Xem địa chỉ
50.000 VNĐ
Cập nhật: 24/7/2014
Còn hàng Trà - cafe Yến Ngọc 1297

Xem địa chỉ
Bình luận về Trà lá dứa
200.000VND/1kg
190.000 VND/1kg
350.000 VND/1gói/500gram
Liên hệ
VND/
80.000VND/100gram
60.000 VND/100gram
80.000 VND/100gram
130.000VND/
110.000 VND/
150.000VND/
120.000 VND/
120.000VND/
100.000 VND/
120.000VND/100gram
100.000 VND/100gram
200.000 VND/0.5kg
80.000VND/0.5kg
70 VND/0.5kg
80.000 VND/0.5kg
(liên hệ) VND/
(liên hệ) VND/
150.000 VND/0.5kg
(liên hệ) VND/
45.000 VND/1gói
150.000 VND/0.5kg
25.000 VND/100gram
6.000 VND/1xấp/10bánh
Bạn đang xem trang 1 / 5 1 2 3 4 5 Tới >>