5/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
KHỔ QUA SẤY KHÔ
(liên hệ) VND
9/4/2015
Gian hàng: LIÊN 995
Gian hàng số: 995 | 0938386177_0565013865_0793546346
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
(liên hệ) VNĐ
Cập nhật 9/4/2015
Còn hàng LIÊN 995

Xem địa chỉ
Bình luận về khổ qua sấy khô
200.000VND/1kg
190.000 VND/1kg
350.000 VND/1gói/500gram
Liên hệ
VND/
80.000VND/100gram
60.000 VND/100gram
80.000 VND/100gram
130.000VND/
110.000 VND/
150.000VND/
120.000 VND/
120.000VND/
100.000 VND/
120.000VND/100gram
100.000 VND/100gram
200.000 VND/0.5kg
80.000VND/0.5kg
70 VND/0.5kg
80.000 VND/0.5kg
(liên hệ) VND/
150.000 VND/0.5kg
(liên hệ) VND/
45.000 VND/1gói
150.000 VND/0.5kg
25.000 VND/100gram
6.000 VND/1xấp/10bánh
250.000 VND/1hộp/0.5kg
Bạn đang xem trang 1 / 5 1 2 3 4 5 Tới >>