0/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
Xuất xứ: VIỆT NAM
Hướng dẫn sử dụng: Sử dụng ngay khi tháo bao bì
Sản phẩm cùng gian hàng
SỐT CÀ
10000 VND hủ
6/8/2014
Gian hàng: CARI ANH HAI
Gian hàng số: 875 | (08).3520 1677 - (08).3520 1815
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
10000 VNĐ
Cập nhật 6/8/2014
Còn hàng CARI ANH HAI

Xem địa chỉ
Bình luận về Sốt Cà
180.000VND/0.5kg
180.000 VND/0.5kg
150.000 VND/0.5kg
18.000 VND/100gram