0/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
Sản phẩm cùng gian hàng
70.000 VND/kg
20.000 VND/
30.000 VND/
120.000 VND/kg
45.000 VND/kg
120.000 VND/kg
KHOAI TÂY
35.000 VND kg
16/7/2014
Gian hàng: Hằng Nga
Gian hàng số: 1295 | 0835201063 - 0906899620
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
35.000 VNĐ
Cập nhật 16/7/2014
Còn hàng Hằng Nga

Xem địa chỉ
Bình luận về khoai tây
25.000 VND/Nải
200.000 VND/hộp
60.000 VND/hộp
50,000 VND/kg
70.000 VND/kg
150.000 VND/kg
80.000 VND/kg
18.000 VND/kg
40.000 VND/kg
70.000 VND/kg
30.000 VND/kg
140.000 VND/kg
40.000 VND/kg
70.000 VND/kg
100.000 VND/kg
90.000 VND/kg
80.000 VND/kg
250.000 VND/kg
75.000 VND/kg
130.000 VND/kg
Bạn đang xem trang 1 / 3 1 2 3 Tới >>