0/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
Sản phẩm cùng gian hàng
80.000 VND/kg
50,000 VND/kg
25.000 VND/Nải
150.000 VND/kg
60.000 VND/hộp
90.000 VND/kg
70.000 VND/kg
200.000 VND/hộp
100.000 VND/kg
DƯA HẤU
18.000 VND kg
26/11/2014
Gian hàng: Trái cây Dì Mỹ
Gian hàng số: 1271 | 0933570492
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
18.000 VNĐ
Cập nhật 26/11/2014
Còn hàng Trái cây Dì Mỹ

Xem địa chỉ
Bình luận về Dưa Hấu
25.000 VND/Nải
200.000 VND/hộp
60.000 VND/hộp
50,000 VND/kg
70.000 VND/kg
150.000 VND/kg
80.000 VND/kg
40.000 VND/kg
70.000 VND/kg
30.000 VND/kg
140.000 VND/kg
40.000 VND/kg
70.000 VND/kg
100.000 VND/kg
90.000 VND/kg
80.000 VND/kg
250.000 VND/kg
75.000 VND/kg
130.000 VND/kg
VND/kg
80.000 VND/kg
Bạn đang xem trang 1 / 3 1 2 3 Tới >>