5/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
Bread with (chicken, beef, pork, egg )

Sản phẩm cùng gian hàng
50.000 vnd VND/a bowl
50.000 vnd VND/a dish
50.000vnđ VND/a bowl
50.000 vnd VND/a bowl
50.000 VND VND/a dish
50.000 vnd VND/a bowl
BÁNH MÌ THỊT
Liên hệ cái(per/one)
2/2/2015
Gian hàng: Bún bò cô Thành1030
Gian hàng số: 1030 | 08.3520.1005
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
Liên hệ
Cập nhật 29/1/2015
Còn hàng Bún bò cô Thành1030

Xem địa chỉ
Bình luận về Bánh mì thịt
50.000vnđ VND/a bowl
50.000 vnd VND/a bowl
50.000 vnd VND/a bowl
50.000 vnd VND/a bowl
50.000 vnd VND/a dish
50.000 VND VND/a dish
45.000 VND/Đĩa (Dish)
45.000 VND/Đĩa (Dish)
40.000 VND/Đĩa (Dish)
40.000 VND/Đĩa (Dish)
35.000 VND/Đĩa (Dish)
35.000 VND/Đĩa (Dish)
35.000 VND/Đĩa (Dish)
30.000 VND/Đĩa (Dish)
30.000 VND/Đĩa (Dish)
25.000 VND/Đĩa (Dish)