4.7/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
Rice Spaghetti [Crab, Chicken, Shrimp, Pork]
螃蟹米粉

Sản phẩm cùng gian hàng
50.000 vnd VND/a bowl
50.000 VND VND/a dish
50.000vnđ VND/a bowl
50.000 vnd VND/a dish
50.000 vnd VND/a bowl
BÁNH CANH CUA
50.000 vnd VND a bowl
29/1/2015
Gian hàng: Bún bò cô Thành1030
Gian hàng số: 1030 | 08.3520.1005
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
50.000 vnd VNĐ
Cập nhật 17/7/2014
Còn hàng Bún bò cô Thành1030

Xem địa chỉ
Bình luận về Bánh canh cua
50.000vnđ VND/a bowl
50.000 vnd VND/a bowl
50.000 vnd VND/a bowl
Liên hệ
VND/cái(per/one)
50.000 vnd VND/a dish
50.000 VND VND/a dish
45.000 VND/Đĩa (Dish)
45.000 VND/Đĩa (Dish)
40.000 VND/Đĩa (Dish)
40.000 VND/Đĩa (Dish)
35.000 VND/Đĩa (Dish)
35.000 VND/Đĩa (Dish)
35.000 VND/Đĩa (Dish)
30.000 VND/Đĩa (Dish)
30.000 VND/Đĩa (Dish)
25.000 VND/Đĩa (Dish)