0/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
Sản phẩm cùng gian hàng
400.000 VND/kg
150.000 VND/kg
250.000 VND/kg
120.000 VND/gói
350.000 VND/kg
400.000 VND/kg
240.000 VND/kg
160.000 VND/kg
MẮM LÓC XAY
350.000 VND kg
29/7/2014
Gian hàng: Hiệu Mắm Bà Ba sạp 921
Gian hàng số: 921 | 0909458210 - 08 3 520 1606
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
350.000 VNĐ
Cập nhật 29/7/2014
Còn hàng Hiệu Mắm Bà Ba sạp 921

Xem địa chỉ
Bình luận về Mắm lóc xay
150.000 VND/1kg
(liên hệ) VND/
200.000 VND/0.5kg
300.000 VND/1kg
300.000VND/1kg
280.000 VND/1kg
200.000VND/0.5kg
180.000 VND/0.5kg
100.000VND/0.5kg
85.000 VND/0.5kg
150.000 VND/kg
240.000 VND/kg
120.000 VND/gói
65.000 VND/hũ
400.000 VND/kg
250.000 VND/kg
400.000 VND/kg
150.000 VND/kg
90.000 VND/hũ
80.000 VND/hũ
320.000 VND/hộp
120.000 VND/lốc
500.000 VND/kg
Bạn đang xem trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới >>