5/5 Phiếu
Thông tin sản phẩm
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
Sản phẩm cùng gian hàng
250.000 VND/kg
450.000 VND/kg
350.000 VND/kg
450.000 VND/kg
450.000 VND/kg
250.000 VND/kg
200.000 VND/kg
KHÔ CÁ LÓC NAM VANG
350.000 VND
28/7/2014
Gian hàng: Anh Phụng sạp 961
Gian hàng số: 961 | 08 3528310 0903005802
Giá Tình trạng Tên công ty Liên hệ Trực tuyến
350.000 VNĐ
Cập nhật 28/7/2014
Còn hàng Anh Phụng sạp 961

Xem địa chỉ
Bình luận về Khô cá Lóc Nam Vang
150.000 VND/1kg
(liên hệ) VND/
200.000 VND/0.5kg
300.000 VND/1kg
300.000VND/1kg
280.000 VND/1kg
200.000VND/0.5kg
180.000 VND/0.5kg
100.000VND/0.5kg
85.000 VND/0.5kg
150.000 VND/kg
240.000 VND/kg
120.000 VND/gói
65.000 VND/hũ
400.000 VND/kg
250.000 VND/kg
400.000 VND/kg
350.000 VND/kg
150.000 VND/kg
90.000 VND/hũ
80.000 VND/hũ
320.000 VND/hộp
120.000 VND/lốc
Bạn đang xem trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới >>