Công nghệ thực phẩm Chân gà, lạp xưởng, tép, tôm khô
dia
Liên hệ
khay
Liên hệ
bo tra
150000 VND/bo
to
90000 VND/cai
dia
Liên hệ
dia
Liên hệ