VỀ ĐẦU TRANG

Ngôn ngữ:
|
-Danh mục sản phẩm:
-Từ khóa:
Liên hệ trực tuyến
Cá hấp, cá khô, tô,
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
200.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
80.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
450.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
350.000 vnd/
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
350.000 vnd/
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
350.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
240.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
650.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
380.000 vnd/kg
-Xuất xứ: Cà Mau VN
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
900.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
180.000 vnd/kg
-Xuất xứ: Cà mau VIệt Nam
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
700.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
320.000 vnd/kg
-Xuất xứ: Cà Mau VIệt Nam
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
600.000 vnd/kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
900.000 - 1.200.000 vnd/kg
-Xuất xứ: Cà Mau Việt Nam
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
450.000 vnd/kg
Sạp số: 961 - Chủ cửa hàng: Ông(Bà) Anh Phụng sạp 961
Tel: 08 3528310 0903005802   Fax:
Copyright ® 2014 Trung Tâm CNTT Quận 1