VỀ ĐẦU TRANG

Ngôn ngữ:
|
-Danh mục sản phẩm:
-Từ khóa:
Liên hệ trực tuyến
Bánh tráng
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
200.000 vnd/1gói/0.5kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
80.000 vnd/1gói/0.5kg
-Xuất xứ: soc  trang loai  cao câp 
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
350.000 vnd/1hộp/0.5kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
230.000 vnd/1hộp/0.5kg
-Xuất xứ: việt nam
-Tính chất: dùng cuốn cha giò
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng: hàng mỏng.mềm
6.000 vnd/1xấp/10bánh
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
250.000 vnd/1hộp/0.5kg
240.000 vnd/1hộp/0.5kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
250.000 vnd/1hộp/0.5kg
-Xuất xứ:
-Tính chất:
-Đơn vị:
-Kiểm tra:
-Tình trạng:
130.000 vnd/50 bánh
120.000 vnd/50 bánh
Sạp số: 995 - Chủ cửa hàng: Ông(Bà) LIÊN 995
Tel: Chị thu:0938386177_0565013865_0793546346   Fax:
Copyright ® 2014 Trung Tâm CNTT Quận 1